ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 مرداد 1401
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 مرداد 1401
آخرین مهلت ثبت نام
15 اسفند 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 اسفند 1401
تاریخ برگزاری

شنبه و یکشنبه 20 و 21 اسفند سال 1401

روش تدوین مقاله

 کلیه مقالات پژوهشی، ترویجی یا مروری در حوزه علوم جنگل و منابع طبیعی با توجه به محورهای همایش قابل پذیرش می باشند.

از ساختار زیر برای تدوین مقالات استفاده فرمایید.

- عنوان مقاله

عنوان باید خلاصه، گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

- مشخصات نگارنده(گان)

 نام و نام خانوادگی نگارنده‌(گان)، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی (از جز به کل) و همچنین نام فرد مسئول مکاتبات به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با شماره تلفن و آدرس تماس نوشته شده و ارسال گردد. لطفاً از ذکر مشخصات یاد شده در سایر صفحه‌های مقاله خودداری شود. 

- چکیده

چکیده، مجموعه فشرده و گویایی است از مقاله در یک پاراگراف، با تاکید بر تشریح مساله، روش کار، نتایج و جمع بندی کلی در 150 تا 250 واژه. از به کار بردن نام­های خلاصه شده و ارایه منبع در چکیده خودداری شود.

- واژه‌های کلیدی

بعد از چکیده، بین سه تا پنج واژه ‌کلیدی به ترتیب حروف الفبا، ارایه شود. واژه‌های کلیدی همان واژه­های مورد استفاده در عنوان مقاله نباشند.

- مقدمه

این بخش باید شامل طرح مساله، مبانی نظری پژوهش، مرور دیگر پژوهش‌های انجام شده، اهمیت موضوع، فرضیه و هدف پژوهش باشد. قابل توجه است که منابعی که در قسمت بحث مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در مقدمه نیز باید مورد استناد قرار گرفته باشند.

- مواد و روش‌ها

این قسمت شامل منطقه پژوهش، روش پژوهش و روش تحلیل است. نویسنده(گان) محترم بایستی روش انجام پژوهش را در سه مقوله بالا به ترتیب و به صورت واضح تشریح نمایند. 

- نتایج

 تمامی نتایج کیفی و کمی پژوهش در این قسمت ارایه ‌گردد. در صورت نیاز برای ارایه نتایج، می‌توان از جدول، منحنی، نمودار، نقشه و یا تصویر استفاده کرد. لطفاً از ارایه بحث و مقایسه نتایج با یافته‌های سایر پژوهش‌ها در این بخش خودداری و از تکرار نتایج هم در جدول و هم در شکل­ پرهیز شود. نتایج پژوهش بهتر است با عنوان های فرعی تفکیک شود.

- بحث

در این قسمت نتایج به‌دست آمده از پژوهش با توجه به هدف بررسی و یافته‌های سایر پژوهش‌ها، تحلیل شده و درباره آنها بحث به عمل ‌آید. در پاراگراف آخر بحث، به صورت کوتاه و خلاصه نتیجه‌گیری اصلی و کاربردی حاصل از پژوهش ارایه می‌گردد. توصیه می‌شود نگارنده(گان) کاربردهای عملی و اجرایی پژوهش خود را در این قسمت قید نمایند. در ضمن محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش به صورت جمله‌های پیوسته و بدون شماره در انتهای بحث می‌آیند.

- سپاسگزاری

این بخش اختیاری بوده و در صورت صلاحدید نگارنده‌(گان) به قدردانی از افراد و سازمان‌های پشتیبان تحقیق اختصاص دارد.

در صورت وجود حامی مالی پژوهش، ضروری است در این بخش مورد اشاره قرار گیرد.

- چکیده انگلیسی

چکیده انگلیسی شامل برگردان انگلیسی عنوان و چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی مقاله بدون درج نام نویسنده(گان) است. واژه­های کلیدی باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

- منابع

تنها منابع مورد اشاره در متن مقاله، در فهرست منابع درج شوند. این منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده اول مرتب شوند. برای نگارش فهرست منابع از فرمت مجله جنگل ایران استفاده شود. در فهرست منابع از شماره ردیف استفاده نشود.

 

نکات مهم

- مقاله با رعایت 5/2 سانتی‌متر حاشیه در هر طرف، با قلم B-Nazanin و اندازه قلم 14 و پر (Bold) برای عنوان مقاله و اندازه قلم 13 و پر برای عناوین اصلی متن و اندازه­ی قلم 13 و معمولی برای متن فارسی، 12 معمولی برای عنوان شکل و جدول، 11 معمولی برای محتوای شکل و جدول، 10 معمولی برای توضیح شکل و جدول و قلم Times New Roman با اندازه قلم 11 و معمولی برای کلمات انگلیسی، با فاصله‌ خطوط یک (single)، با رعایت تمامی اصول نگارش، در برنامه Microsoft office word 2003 تهیه شود.

- نام علمی گونه‌­ها به صورت ایتالیک تایپ شود و نام مصنف برای اولین بار در جلوی آن­ها نوشته شود.

- کلیه اعداد در متن مقاله، شکل­ها و جدول­ها باید به فارسی باشند و اعشار آنها باید به صورت ممیز (Slash) باشد مثلا 5/2.

- به جز عنوان و متن جدول‌ها و نمودارها، اعداد متن مقاله، اگر اعداد طبیعی کوچکتر از 10 باشند به حروف، مثلا پنج و اگر 10 و بزرگتر یا اعداد همراه با اعشار کمتر از 10 باشند به صورت عدد نوشته شوند.

- از به کار بردن واژه­هایی همانند نمودار، عکس، نقشه و منحنی پرهیز و به جای همه‌ی آن­ها از واژه "شکل" استفاده شود.

- شکل یا جدول به صورت وسط‌چین باشند و عنوان آنها به صورت عبارت اسمی باشد و در انتهای آن نقطه قرار نگیرد.

- شماره و عنوان جدول‌ها در بالای آن­ها و شماره و عنوان شکل‌ها در پایین آن­ها و شماره رابطه‌ها در سمت راست آنها ذکر و از به کار بردن واژه شماره یا قرار دادن عدد شماره در پرانتز یا قلاب خودداری شود. به عنوان مثال جدول 1- و نه جدول شماره 1- یا  رابطه 1 و نه رابطه [1] یا رابطه (1)

- در متن مقاله، به کلیه شکل­ها، جدول­ها و روابط ارجاع داده شود.

- فرمت جدول­ها باید به صورت ساده و بدون خطوط عمودی بوده و هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. چنانچه تمام اعداد جدول دارای واحد یکسان باشند، می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

- واحدهای مورد استفاده در مقاله در سیستم متریک باشد.

- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول در زیر آن ارایه گردد.

- ذکر ماخذ شکل­ها یا جدول‌هایی که از دیگران اقتباس شده الزامی است.

- عنوان­ها و زیر عنوان­های مقاله (مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج، و بحث) شماره‌گذاری نشوند.

- علایم سجاوندی بلافاصله بعد از کلمات بیایند و بعد از آنها یک فاصله ایجاد گردد و نه برعکس. یعنی نقطه (.)، ویرگول (،)، نقطه ویرگول (؛)، دو نقطه (:)، به کلمه قبل چسبیده و از کلمه‌ی بعدی یک فاصله داشته باشند.

پوستر همایش
تماس با ما
تلفن ثابت

 026-32284656

نمابر
ایمیل

isa.forestry@yahoo.com 

آدرس

کرج، بلوار شهید چمران، نرسیده به میدان امام حسین (ع)، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل /انجمن علمی جنگلبانی ایران 

روز شمار همایش
تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


انجمن علمی جنگلبانی ایران